{"rows":[{ "kritja": "" , "veljavnostOD" : "" ,"veljavnostDO" : "" , "premija" : "", "tip" : "", "isVzajemko" : "0" , "izracunSummary" : "" }]}