{"status":"Vnesi veljavno ZZZS številko","nacinplacila":null,"dinamika":null,"statusID":null,"nacinplacilaID":null,"dinamikaID":null,"Zavarovanec":null,"Zdravje":null}