Zavarovanje za tujino

Zavarovanje za tujino

  • 1Izbira zavarovanja
  • 2Podatki o sklenitelju zavarovanja
  • 3Podatki o zavarovancih
  • 4Izbira plačila
  • 5Izračun
  • 6Plačilo premije

Izbira zavarovanja


Z nadaljevanjem postopka sklepanja jasno izražate, da potrebujete in zahtevate sklenitev izbranega zavarovanja. Če želite lahko pokličete tudi na 080 20 60 ter opravite podrobnejši test vaših potreb in zahtev, pri čemer bomo na podlagi pridobljenih informacij celovito opredelili vaše potrebe in zahteve ter vam preko objektivnih informacij o zavarovalnem produktu na razumljiv način omogočili informirano odločitev.

Tip zavarovanja
Posamično zavarovanje: Sklenitev zavarovanja za 1 osebo


Družinsko zavarovanje: Sklenitev zavarovanja za največ dve odrasli osebi mlajši od 75 let, ki sta v družinskem razmerju in njune otroke, pastorke ali posvojence ter vnuke do 26. leta starosti (na datum začetka zavarovanja ne sme biti star točno 26 let).


Družinsko zavarovanje z eno odraslo osebo: Sklenitev zavarovanja za največ eno odraslo osebo mlajšo od 75 let in njene otroke, pastorke ali posvojence ter vnuke do 26. leta starosti (na datum začetka zavarovanja ne sme biti star točno 26 let).


Skupinsko zavarovanje: Sklenitev zavarovanja za 2 ali več oseb na eni polici, ki potujejo skupaj. Pri skupinah nad 9 oseb pridobite dodatne popuste.
Območje
Območje veljavnosti zavarovalne police
Hrvaška: Velja za celotno območje Hrvaške. Velja samo za družinsko obliko sklenitve zavarovanja.


Svet: Zajema vse države sveta.


Ne glede na izbrano območje zavarovanja zavarovanje ne velja v Sloveniji in državi uradnega stalnega bivališča zavarovanca/-ev.
Paket zavarovanja
Paket SSkupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
1.1. Zdravstvene storitve na osebo na leto (50.000 eur), od te:
- zobozdravstvene storitve (ZV 300 eur)
- kronične bolezni (ZV 2.000 eur)
1.2. Stroški prevozov v domovino, iskanje in reševanje ter hotelsko namestitev na osebo na leto (50.000 eur), od te:
- za iskanje in reševanje na osebo (10.000 eur)
- za hotelsko namestitev za osebo na noč (50 eur in ne več kot 750 eur)
1.3. Odvetniške storitve na osebo na leto (ZV 2.000 eur)
1.4. Dr. Posvet (velja za TAS_MT)
Paket MSkupna zavarovalna vsota 120.000 EUR
1.1. Zdravstvene storitve na osebo na leto (120.000 eur), od te:
- zobozdravstvene storitve (ZV 400 eur)
- kronične bolezni (ZV 3.000 eur)
1.2. Stroški prevozov v domovino, iskanje in reševanje ter hotelsko namestitev na osebo na leto (120.000 eur), od te:
- za iskanje in reševanje na osebo (15.000 eur)
- za hotelsko namestitev za osebo na noč (75 eur in ne več kot 1.000 eur)
1.3. Odvetniške storitve na osebo na leto (ZV 3.000 eur)
1.4. Dr. Posvet (velja za TAS_MT)
Paket LSkupna zavarovalna vsota 250.000 EUR
1.1. Zdravstvene storitve na osebo na leto (250.000 eur), od te:
- zobozdravstvene storitve (ZV 800 eur)
- kronične bolezni (ZV 6.000 eur)
1.2. Stroški prevozov v domovino, iskanje in reševanje ter hotelsko namestitev na osebo na leto (250.000 eur), od te:
- za iskanje in reševanje na osebo (25.000 eur)
- za hotelsko namestitev za osebo na noč (100 eur in ne več kot 1.500 eur)
1.3. Odvetniške storitve na osebo na leto (ZV 4.000 eur)
1.4. Dr. Posvet (velja za TAS_MT)
Paket XXLSkupna zavarovalna vsota 1.000.000 EUR
1.1. Zdravstvene storitve na osebo na leto (1.000.000 eur), od te:
- zobozdravstvene storitve (ZV 1.000 eur)
- kronične bolezni (ZV 10.000 eur)
1.2. Stroški prevozov v domovino, iskanje in reševanje ter hotelsko namestitev na osebo na leto (1.000.000 eur), od te:
- za iskanje in reševanje na osebo (50.000 eur)
- za hotelsko namestitev za osebo na noč (120 eur in ne več kot 2.000 eur)
1.3. Odvetniške storitve na osebo na leto (ZV 6.000 eur)
1.4. Dr. Posvet (velja za TAS_MT)

Velja za TAS (samo družinski)
HRVAŠKASkupna zavarovalna vsota 25.000 EUR
1.1. Zdravstvene storitve na osebo na leto (25.000 eur), od te:
- zobozdravstvene storitve (ZV 200 eur)
- kronične bolezni (ZV 1.000 eur)
1.2. Stroški prevozov v domovino, iskanje in reševanje ter hotelsko namestitev na osebo na leto (25.000 eur), od te:
- za iskanje in reševanje na osebo (5.000 eur)
- za hotelsko namestitev za osebo na noč (50 eur in ne več kot 500 eur)
1.3. Odvetniške storitve na osebo na leto (ZV 1.000 eur)
Dodatno kritje, ki se lahko priključi:
a) za primer nezgode v tujini, ki vključuje:
• kritje za primer trajne invalidnosti nad 40% -> Zavarovalna vsota: 10.000 eur
• dnevno nadomestilo za podaljšano bivanje v bolnišnici (največ 30 nočitev po posamični nezgodi) -> Zavarovalna vsota: 20 eur
b) zavarovanje odgovornost na smučišču v višini 30.000 evrov, od te:
- na zavarovalni primer: 15.000 evrov
Datum veljavnosti od
V primeru, da boste premijo poravnali s plačilom preko spletne banke, vam priporočamo sklenitev zavarovanja najmanj 5 delovnih dni pred odhodom. Zavarovanje bo veljavno z datumom, ki je naveden kot datum začetka veljavnosti zavarovanja, če do takrat prejmemo vaše plačilo.

Študentom v starosti od 18 do 26 let za trajanje 90 dni ali več pripada 25 % popust na premijo.
Od: Do:
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna.
Prosimo počakajte

Potrebujete pomoč?

Varnost podatkov

Prenos osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani www.vzajemna.si teče v varnem načinu. Podatki iz spletnih obrazcev se zakodirajo, še preden zapustijo vaš spletni brskalnik. Na spletni strežnik Vzajemne se prenašajo v zakodirani obliki.